• DNI GRODZISKA
  DNI GRODZISKA
 • DOŻYNKI
  DOŻYNKI
 • ZESPÓŁ REGIONALNY
  ZESPÓŁ REGIONALNY "GRODZISZCZOKI"
 • GRODZISKIE KAPELE
  GRODZISKIE KAPELE
 • ZESPÓŁ ŚPIEWACZO-OBRZĘDOWY
  ZESPÓŁ ŚPIEWACZO-OBRZĘDOWY "LESZCZYNKA"
 • ZESPÓŁ ŚPIEWACZY
  ZESPÓŁ ŚPIEWACZY "WIOLA"
 • ORKIESTRA DĘTA Z GRODZISKA DOLNEGO
  ORKIESTRA DĘTA Z GRODZISKA DOLNEGO
 • ZESPÓŁ TANECZNY
  ZESPÓŁ TANECZNY "KRASNOLUDKI"
 • ZESPÓŁ TANECZNY
  ZESPÓŁ TANECZNY "MAŁE GRODZISZCZOKI"
 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE I RĘKODZIELNICZE
  ZAJĘCIA PLASTYCZNE I RĘKODZIELNICZE
 • ZAJĘCIA WOKALNO- INSTRUMENTALNE
  ZAJĘCIA WOKALNO- INSTRUMENTALNE
 • OŚRODEK KULTURY
  OŚRODEK KULTURY

AKTUALNOŚCI

GRODZISKIE TURKI NA GALI NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA W SANDOMIERZU

Turki w Sandomierzu 86W dniu 19 maja 2023r. w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu odbyła się gala jubileuszu 20-lecia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i 10-lecia Krajowej Listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce. Z okazji obu jubileuszów Narodowy Instytut Dziedzictwa przygotował wystawę „Tradycje od pokoleń. Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce”, która przez najbliższe dwa tygodnie będzie prezentowana na dziedzińcu Zamku. 
Obchody z przytupem rozpoczęła parada „Grodziskich Turków”, którzy od 2017 roku widnieją na krajowej liście. Oddział Turków z Grodziska Górnego przy akompaniamencie muzyków Grodziskiej Orkiestry Dętej prezentował musztrę paradną na dziedzińcu Zamku. 
Dalsza część uroczystości miała miejsce w pomieszczeniach zamkowych. W jubileuszowych obchodach wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, instytucji kulturalnych oraz związanych z ochroną zabytków i dziedzictwa kulturowego.
„Grodziskie Turki” znalazły się w zaszczytnym gronie regionalnych depozytariuszy prezentowanych podczas konferencji dotyczącej zjawisk niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Niematerialne dziedzictwo kulturowe to nasze tradycje, zwyczaje, obrzędy czy też umiejętności odziedziczone po przodkach i przekazywane kolejnym pokoleniom. To żywe przejawy kultury, które społeczności uznają za swoje dziedzictwo kulturowe. Od 2013 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która jest spisem różnorodnych przejawów i bogactwa żywego dziedzictwa niematerialnego z całej Polski, a także wyrazem uznania dla społeczności kultywujących własne tradycje.